RedVelvet造型师出来挨打!满身塑料花惨不忍睹

2019-01-11 14:58:27
A+ A-
RedVelvet造型师出来挨打!满身塑料花惨不忍睹

近日,一组韩国女团Red Velvet演出照引发网络热议,成员满身塑料花造型十分可怕,粉丝喊“造型师快出来挨打”。

RedVelvet造型师出来挨打!满身塑料花惨不忍睹

近日,一组韩国女团Red Velvet演出照引发网络热议,成员满身塑料花造型十分可怕,粉丝喊“造型师快出来挨打”。

RedVelvet造型师出来挨打!满身塑料花惨不忍睹

近日,一组韩国女团Red Velvet演出照引发网络热议,成员满身塑料花造型十分可怕,粉丝喊“造型师快出来挨打”。

RedVelvet造型师出来挨打!满身塑料花惨不忍睹

近日,一组韩国女团Red Velvet演出照引发网络热议,成员满身塑料花造型十分可怕,粉丝喊“造型师快出来挨打”。

责任编辑:李劲 CK005
点击查看全文(剩余0%)
广告